AB tarafından eş-finansman

"Avrupa'nın tadına bak" adlı kampanyanın kapsamındaki faaliyet programı, üçüncü ülkelerde ve iç pazarda tarımsal ürünlere ilişkin bilgi ve tanıtım faaliyetleri için yönetmeliklerde belirtilen öneriler ve yönergelere dayanmıştır. 2007-2013 yılları arasında yasal dayanakları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış ve değiştirilmiştir. Benimsenen kampanya stratejisi, aşağıdaki şartları yerine getirerek Avrupa Birliği tarafından proje finansmanı için olanak sağlar:

  1. Komisyon tarafından potansiyel hedef ülke olarak belirtilen Türk pazarında gerçekleşecek faaliyet planlama;
  2. Yukarıda sözü geçen ülkenin pazarında Avrupa etinin imajının tanıtımı varsayımı;
  3. Programın Hedef Grupları seçiminde Komisyon tarafından (özellikle distribütörler, distribütör dernekleri, yatırımcılar, gazeteciler ve kanaat önderleri gibi) belirlenen alıcıları göz önünde bulundurma;
  4. Hayvansal ürünler konusunda negatif stereotipleri değiştirmek için faaliyetler;
  5. Ulusal ve Avrupa Birliği Mevzuatı hakkında objektif ve kapsamlı bilgileri sağlayarak et ürünlerinin güvenlik garantisinin olduğu mesajına dayanma;
  6. Şeffaflık vurgusu ile belirli kalite sistemleri, ürünün tam izlenebilirliği ve etiketlenmesi, yasa gereğinden daha sıkı ürün standartları ve olağan ticari standartlarda öngörüldüğünden daha yüksek kalite gibi konularda Hedef Grupların temsilcilerine doğrudan eğitim verme.