Avrupa kalite standartları

GHP (Good Hygienic Practice) olarak adlandıran İyi Hijyen Uygulamaları: Gıda ve besin güvenliği yasasının 3. maddesi, 3. paragrafı, 8. bendi uyarınca (2006 tarihli, 171 nolu, 1225 sıra nol Resmi Gazete) gıda güvenliğini sağlamak için üretim ve pazarlama tüm aşamalarında gereksinimleri karşılaması ve kontrol edilmesi gereken belirli işlemler ve hijyenik koşullardır.

GHP’nin gereksinimleri kapsamında şunlar bulunmaktadır:

 • gıda üretim tesisi konumu ve çevresi,
 • tesisteki oda ve ekipman yerleşim düzeni,
 • uygun teknoloji ve teknik ekipman seçimi,
 • makine ve ekipman temizleme, dezenfeksiyon, bakım prosedürü,
 • mikrobiyolojik güvenliği ve tüm hammaddelerin kalitesini sağlama,
 • uygun prosedür ve teknolojik işlemleri kullanma,
 • eğitim ve çalışanların kişisel hijyeni.

GMP (Good Manufacturing Practice) olarak adlandırılan İyi Üretim Uygulamaları: endüstriyel üretimde ve gastronomide kullanılan, yüksek kalite, kullanılan ham maddelerin ve nihai ürün bileşenlerinin saflığı, hammadde kalite ve kaynak kontrolünü sağlayan standartlardır. GMP standartlarının uygulanması, tüketicilere konfor ve ürünün kalite güvencesini verir.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) olarak adlandırılan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, kanunlar, iyi üretim uygulamaları kapsamındaki ilkeler, müşteri ihtiyaçlarına ilişkin tesis tarafından ürün ve tüketici güvenliği için elinden gelenin yapıldığından emin olunmasını sağlar. Üretim ve dağıtımın tüm aşamalarında, tehlike oluşma riski ve sağlık kalitesi açısından gıda güvenliğinin tehlike oranının tahminini yapma ve belirleme amacı olan sistemli bir prosedürdür. Sistem aynı zamanda bu riskleri azaltmak için metodların tanımlamasını sağlar.

SPS (Sanitary Performance Standards) olarak adlandırılan Sanitasyon Performans Standartları haşere ile mücadele, uygun havalandırma, aydınlatma, su ve kanalizasyon tesisatı gibi gıda güvenliğini etkileyebilecek tesisin hijyen konularını kapsamaktadır.

SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) olarak adlandırılan Sanitasyon Standart İşlem Prosedürleri: Gıda üretiminde güvenlik ve uygun hijyen koşullarını sağlayan sanitasyon süreç programıdır. Her bir tesis, SSOP gereksinimlerine göre doğrudan ürünün kontaminasyonunu ve bozuk olmasını önleyen günlük olarak, çalışma öncesi ve sırasında yapılan işlemlerin yazılı prosedürlerini uygulaması, geliştirmesi ve koruması gerekir.

SSOP programı kapsamına şunlar girer:

 • Hijyenik - Sanitasyon İşletim Prosedürleri
 • Çalışanların sorumluluğu
 • Kontrol faaliyetleri
 • Çalışma öncesi sanitasyon prosedürleri
 • Çalışma sırasında sanitasyon prosedürleri
 • Makine, ekipman ve aksesuarlar bakımı
 • Onarım işlemleri
 • İşlem ve kontrol kaydı

Tüm SSOP planları, değişiklikleri incelemek için periyodik olarak gözden geçirilmeli ve belgelendirilmelidir.