Organizatörler “Avrupa’nın tadına bak” kampanyasını değerlendiriyorlar. Ocak 2018 tarihinde faaliyetler resmi olarak sona erecektir.

“Avrupa'nın tadına bak” adlı tanıtım-bilgilendirme kampanyasının başlangıcından itibaren 3 yıl geçti. 36 ay süreyle organizatörler Türkiye'de Avrupa dana eti ve AB'deki yürürlükte olan sıkı üretim kuralları konusunda bilgi aktarmaktaydı. Bunu nasıl yapıyorlardı? Kampanya boyunca konuyla ilgili web sitesi mevcuttu, sürekli olarak tüketici grubunda pazar araştırmaları ve sektör basınında bilgi kampanyaları yapılıyordu, organizatörler uluslararası gıda fuarlarına katıldı. Ayrıca Polonya'da bir çalışma ziyareti düzenlendi ve sığır eti ile ilgili bir yayın hazırlanmıştır. Ocak 2018'in ikinci yarısında kampanya resmi olarak sona erecektir.

“Avrupa'nın tadına bak” kampanyası Türkiye topraklarında Avrupa dana etinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir girişimdir. 2015 yılının başında hedef pazarındaki faaliyetler başlatılmıştır. Kampanyanın hedef kitlesi kanaat önderleri ve tacirlerdi. 3 yıllık program süresince organizatörler bilgi aktarmaya ve Avrupa dana eti üreticileri ile Türk girişimcileri arasında işbirliği platformu oluşturmaya odaklanmıştır. Avrupa dana etinin özellikle aktarmak istediğimiz yüksek ürün kalitesi, üretim güvenliği, sıkı standartlar ve benzersiz tat önemli özelliklerinden biriydi.

Türkiye'de kampanya yürütme kararı; olumlu ticaret tecrübesi, bu alanda dana etine pazar talebi ve bu ülkeyle olağanüstü işbirliği potansiyelinin olduğuna dayanarak verilmiştir.

Avrupa'nın tadına bak kampanyasının organizatörü, Polonya Et Derneği Ofis Başkanı Katarzyna Oponowicz “Yapmak istediğimiz faaliyetin karmaşıklığının farkındaydık. Bu nedenle en başta Avrupa dana eti konusunu medyaya ve kamuoyuna duyurmaya çalıştık, sürekli bu konu ile ilgili bilgi aktarıyorduk, sonra da bu bilgiyi derinleştiriyorduk. Ayrıca, yüz yüze görüşmeler ve gıda fuarındaki tadımlardan başlayıp, sanayi kuruluşlarına ve ticaret odalarına gönderdiğimiz postalamalardan, basın ofisi aracılığıyla medya ile düzenli olarak iletişime kadar kullandığımız kanal çeşitliliği üzerinde durduk. Bu kapsamlı yaklaşım, beklediğimiz sonuçlara ulaşmamızı sağlayan başarının anahtarı olduğunu göstermiştir” diye söyledi.

Yapılan faaliyetlerin etkileri, araştırmalar yapılarak, organizatörlerce devamlı olarak izlenmiştir. Kampanyanın birinci yılında anket katılımcılarının %20'si Avrupa eti konusu ile karşılaşmış, %60'ı ise bu konunun Türk medyasında olduğunu fark etmiştir. Ayrıca, ticaret grubu temsilcilerinin %15'i AB tedarikçileri ile temas haline geçmeye çalışmıştır. Kampanyanın ikinci yılında yapılan ankete göre katılımcıların %40'ı ise, konunun Türk medyasında daha sık ele alındığını fark etmiştir. Kampanya süresince 2 açık oturum, Polonya'ya çalışma ziyareti, basın toplantısı ve medya ile birtakım bireysel görüşmeler düzenlenmiştir. Tüm etkinliklere yaklaşık 100 Türk misafirimiz katılmıştır. Üstelik kampanya kapsamında oluşturulan “Ticari iş birlik ve kampanya kapsamında oluşturulan Türkiye'ye potansiyel dana eti ihracat bağlamında, Avrupa Birliği dana eti sektörünün özellikleri ve geliştirme yönleri” adlı yayın da son derece dikkat çekiciydi. Söz konusu yayın Türkiye'de medya, sektör kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere toplamda 600 alıcıya gönderilmiştir.

“Avrupa'nın tadına bak” kampanyası organizatörü, “Polonya Et Derneği” Başkanı Witold Choiński “Kampanyanın olumlu sonuçları son 3 yılda düzenli olarak görülebilmiştir. Aralık 2015 sonuna kadar gümrük tarifelerinin kaldırılması ile ilgili haber, kampanyanın ilk yılının taçlandırılması ve Türkiye'de iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinin gerekçesiydi. Kampanyanın ikinci yılında yapılan çalışma ziyareti sonrasında Polonya üreticileri Türkiye kamu ihalelerine davet edildi. Birkaç aydır ise, işbirliğimiz alanında en önemli konulardan biri, sığır eti için tarife kotalarının kaldırılması ve ticaretinin serbest bırakılmasıdır. Avrupa'nın tadına bak kampanyasının daha iyi sonuçlarının hayal edilmesi zordur” diye değerlendirdi.

“Avrupa’nın tadına bak” kampanyası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için www.avrupanintadinabak.eu web sitesini ziyaret ediniz.

”Avrupa’nın tadına bak” adlı kampanya

Avrupa'nın tadına bak adlı kampanya, Türkiye çapındaki taze, soğutulmuş veya dondurulmuş dana eti ve bu et ile işlenmiş ürünler hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Girişimin ana hedefleri, Avrupa dana eti ve onun ile yapılan ürünlerin pazarını genişletmek ve kapsamlı bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri sağlayarak Avrupa etinin olumlu imajını oluşturmaktır. Kampanya organizatörleri, Avrupa Birliği menşeli olan ürünlerinin yüksek kalitesini ve AB et üretimini karakterize eden sıkı hijyen ve güvenlik kurallarını vurgulamaktadır. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://www.avrupanintadinabak.eu/

Polonya Et Derneği

Polonya Et Derneği, et endüstrisi işletmelerine adanmış bir Polonya kurumudur. Kuruluş, 20 yılı aşkın bir süredir yaklaşık 60 büyük ve orta ölçekli et tesisi ile et endüstrisi için çalışan şirketleri bir araya getirmektedir. Polonya Et Derneği, Polonya'daki tek bir kurum olarak Avrupa sektör örgütü olan UECBV'nin (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği) üyesidir.Örgütün ana görevi, bağlı kuruluşların ekonomik çıkarlarını temsil etmek ve ekonomik faaliyet kapsamında uygulanan etik ilkeleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Böylece, Polonya Et Derneği kalkınma için uygun koşulların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve üyelerinin ekonomik girişimlerini desteklemektedir. Polonya Et Derneği, Türkiye'de gerçekleşen "Avrupa’nın tadına bak" adlı kampanya tanıtım kampanyasının yapılmasını teşvik eden ve öneren bir kuruluştur. Polonya Et Derneği hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://polskie-mieso.pl/

Avrupa Komisyonu’nun 2017-2030 yılları için Avrupa Birliğinde sığır eti pazarı tahminleri

Avrupa Komisyonu’nun uzun vadeli tahminlerine göre, 2030 yılına kadar AB sığır eti üretimi, 2017 ile karşılaştırıldığında, 7.534 bin ton seviyesinde olup, %7 olarak düşüş kaydedecektir. AB sığır eti pazarındaki değişiklikler, AB büyükbaş hayvanlarının 2/3'si süt amaçlı kullanıldığından dolayı ağırlıklı olarak süt pazarındaki duruma bağlıdır. AB dana eti üretiminin düşüşünü 2030 yılında 7.487 bin ton seviyesindeki %5 olarak tahmin edilen tüketim düşüşü etkileyecektir. 2016 yılında, AB'de sığır eti ortalama tüketimi 10.9 kg/ kişi başı idi.[1]

Avrupa Komisyonu uzmanlarınca 2030'a kadar sığır eti üretimi (2014-16 yıllar için ortalama ile karşılaştırıldığında) Hollanda'da (+%11), Avusturya'da (+%10), İrlanda'da (+ 6.5%) ve Belçika'da (+%6.4) artacakken, Almanya'da (-%17), Fransa'da (-%12), Romanya'da (-%11) ve Polonya'da (-%8.2) azalacaktır. Rapora göre, 2030 yılına kadar yaklaşık 47,5 milyon ton üretim seviyesinde olan AB'nin toplam et üretimin %90'ı AB tüketicilerine gidecektir.[2]


[2] a.g.e.