Organizatörler

Tarım Piyasası Kurumu (ARR), 1990 yılında tarım piyasasını stabilize etmek ve tarımsal üretimden elde edilen geliri korumak amacıyla kurulmuştur. 1 Mayıs 2004 yılından itibaren kurum, Ödeme Ajansı statüsüne sahiptir ve AB mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Tarım Piyasası Kurumu akreditasyon aldıktan sonra, AB Ortak Tarım Politikasının seçilen mekanizmalarını yönetmekte ve uygulamaktadır. Kurumun yürütme ve idari organının görevini Başkan, başkan yardımcıları ve 16 bölge şube müdürleriyle yapmaktadır. Tarım Piyasası Kurumu, Tarım Piyasası Kurumu yasası ve Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile Maliye Bakanı tarafından yayımlanan tüzük temelinde faaliyet göstermektedir.

Tarım Piyasası Kurumu yetkisi kapsamında; tarımsal üreticiler, işletmeciler ve ihracatçılar için sübvansiyonlar sağlama, tarımsal üretimi ve temel tarım piyasalarının durumunu izleme, Avrupa Birliği'ndeki tarımsal etkinlik ile ilişkili kapsamlı bilgi politikası yürütme gibi faaliyetler bulunmaktadır.

Belirlenen stratejiye göre Kurumun amaçlarından biri tarımsal ve gıda ürünlerine adanan tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve kendilerine tahsis edilen fonların koordinasyonudur. Tarım Piyasası Kurumu, "Avrupa’nın tadına bak" adlı kampanyayı denetlemesiyle tanıtım alanında ortak tarım politikasının temellerini gerçekleştirmektedir.

Polonya Et Derneği, et endüstrisi işletmelerine adanmış bir Polonya kurumudur. Kuruluş, 20 yılı aşkın bir süredir yaklaşık 60 büyük ve orta ölçekli et tesisi ile et endüstrisi için çalışan şirketleri bir araya getirmektedir. Polonya Et Derneği, Polonya'daki tek bir kurum olarak Avrupa sektör örgütü olan UECBV'nin (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği) üyesidir.

Derneğin misyonu, konsolidasyon ve Polonya et sektörünün çok yönlü gelişimini sağlamak için yasal, örgütsel ve ekonomik koşulların yaratılması ve Avrupa pazarında ve dünya çapındaki diğer pazarlarda Polonya ürünlerinin profesyonel tanıtımının yapılmasıdır. Örgütün ana görevi, bağlı kuruluşların ekonomik çıkarlarını temsil etmek ve ekonomik faaliyet kapsamında uygulanan etik ilkeleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Böylece, Polonya Et Derneği kalkınma için uygun koşulların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve üyelerinin ekonomik girişimlerini desteklemektedir.

Polonya Et Derneği, Türkiye'de gerçekleşen "Avrupa’nın tadına bak" adlı kampanya, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş dana eti ve et bazında işlenmiş ürünler ile ilgili bilgi ve tanıtım kampanyasının yapılmasını teşvik eden ve öneren bir kuruluştur.