Türkiye'de Avrupa dana etini tanıtan “Avrupa'nın tadına bak” kampanyasının 2. yılı başlıyor

“Avrupa'nın tadına bak” tanıtım-bilgilendirme kampanyası, 2015 yılı başından bu yana Türkiye'de yürütülen ve Avrupa dana etinin popülerleşmesine adanan bir inisiyatiftir. 3 yıllık kampanya sırasında, organizatörler ticari kitle grubu, medya ve sektör kuruluşları ile iletişime odaklanmıştır. 2016 için planlanan en önemli faaliyetler arasında: basın toplantısı, Polonya et işleme tesislerine ziyaret ve dana eti sektörü kapsamında Türk pazarı için sektör yayınları düzenleme yer almaktadır.

“Avrupa'nın tadına bak” kampanyası Polonya Et Derneği'nin bir girişimi olup, Ocak 2015 yılında başlatıldı. Son aylarda proje kapsamında sektör ve yaşam stili dergilerinde basın kampanyası düzenlendi, gıda endüstrisine adanmış uluslararası fuara katıldık, proje hakkında bilgi bankası oluşturan web sitesi oluşturduk ve Türk pazarının temsilcileri ile özel toplantılar düzenlendi. Yürütülen faaliyetlerin ve medyada düzenli olarak yayımlanan makalelerin amacı kampanyanın alanını genişletmek ve Türk pazarının temsilcileri arasında dana eti hakkında bilgi oluşturmaktır. İş alanında, iletişimin şekillendirilmesi konusunda kilit rolü, kampanya organizatörlerinin projenin hedef gruplarıyla doğrudan görüşmeleri idi.

Kampanyanın ilk yılı arkamızda kaldı, Türk pazarının özellikleri ve tüketicilerin beklentilerini öğrenme açısından bu yılı son derece önemli değerlendiriyoruz. Medya temsilcileri ile işbirliği yaparak veya İstanbul WorldFood Fuarı sırasındaki yaptığımız ticari görüşmeler neticesinde edindiğimiz deneyim 2016 yılı için stratejinin şeklini etkilemiştir. Öncellikle kampanyanın hedef kitlesine ulaşmak isteriz. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda aktif tanıtım-bilgilendirme faaliyetleri ile Türkiye'de ticari grup ve kanaat önderleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek isteriz diye Polonya Et Derneği Başkanı Witold Chociński açıklama yaptı.

Kampanyanın ikinci yılı, mevcut stratejinin devamı ve yeni girişimler ile gerçekleşir. Organizatörler, sektör medyalarında basın kampanyasının devam ettirilmesini ve basın ofisi aracılığıyla gazeteciler ile düzenli temasın sağlanmasını planlamaktadır. Ayrıca, Haziran 2016'de Polonya'da Türk gazeteciler, meslek örgütleri ve üreticileri için inceleme ziyareti öngörülmüştür. Ziyaret sırasında et üretim sistemini tanıma, Avrupa dana etinin tadına bakma ve sektör trendlerini analiz etme fırsatı olacaktır. Organizatörlerin planları arasında Türk ve Avrupa dana eti pazarları arasındaki işbirliği potansiyeline değinen benzersiz yayınları hazırlaması da vardır. Söz konusu yayın, endüstri kuruluşları, medya ve yerel uzmanlar ile iletişim için bir temel, aynı zamanda sektör açık oturum için başlangıç noktası ve dana eti pazarına adanan mevcut analiz olacaktır.

Faaliyetlerimizde her zaman çıtayı daha fazla yükseltmek istediğimiz için “Avrupa'nın tadına bak” kampanyasının 2. yılı Türkiye ile işbirliği alanında daha verimli olması için elimizden geleni yapacağız. Daima, uzun yıllardır edindiğimiz uzman bilgimiz ve deneyimimizin yanı sıra güvenlik ile üretim süreçlerinin tam şeffaflığına dayanırız. Sektör yayınları, çalışma ziyaretleri gibi eylemler, Türkiye ile uluslararası ticaret platformu oluşturmak istediğimizin kanıtlarıdır diye Polonya et Derneği Başkanı Witold Chociński özetlemektedir.

“Avrupa'nın tadına bak” kampanyası kapsamındaki faaliyetler 2017 yılının sonuna kadar planlanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için www.avrupanintadinabak.eu web sitemizi ziyaret ediniz.

...

”Avrupa’nın tadına bak” adlı kampanya

Avrupa'nın tadına bak adlı kampanya, Türkiye çapındaki taze, soğutulmuş veya dondurulmuş dana eti ve bu et ile işlenmiş ürünler hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Girişimin ana hedefleri, Avrupa dana eti ve onun ile yapılan ürünlerin pazarını genişletmek ve kapsamlı bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri sağlayarak Avrupa etinin olumlu imajını oluşturmaktır. Kampanya organizatörleri, Avrupa Birliği menşeli olan ürünlerinin yüksek kalitesini ve AB et üretimini karakterize eden sıkı hijyen ve güvenlik kurallarını vurgulamaktadır.
Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://www.avrupanintadinabak.eu/

Tarım Piyasası Kurumu

Tarım Piyasası Kurumu (ARR), 1990 yılında tarım piyasasını stabilize etmek ve tarımsal üretimden elde edilen geliri korumak amacıyla kurulmuştur. 1 Mayıs 2004 yılından itibaren kurum, Ödeme Ajansı statüsüne sahiptir ve AB mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Kurumun 16 bölge şubesi mevcuttur ve AB Ortak Tarım Politikası’nın seçilen mekanizmalarını yönetmekte ve uygulamaktadır. Tarım Piyasası Kurumu, "Avrupa’nın tadına bak" adlı tanıtım ve bilgilendirme kampanyasını denetlemektedir. Tarım Piyasası Kurumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://www.arr.gov.pl/

Polonya Et Derneği

Polonya Et Derneği, et endüstrisi işletmelerine adanmış bir Polonya kurumudur. Kuruluş, 20 yılı aşkın bir süredir yaklaşık 60 büyük ve orta ölçekli et tesisi ile et endüstrisi için çalışan şirketleri bir araya getirmektedir.

Polonya Et Derneği, Polonya'daki tek bir kurum olarak Avrupa sektör örgütü olan UECBV'nin (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği) üyesidir.Örgütün ana görevi, bağlı kuruluşların ekonomik çıkarlarını temsil etmek ve ekonomik faaliyet kapsamında uygulanan etik ilkeleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Böylece, Polonya Et Derneği kalkınma için uygun koşulların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve üyelerinin ekonomik girişimlerini desteklemektedir. Polonya Et Derneği, Türkiye'de gerçekleşen "Avrupa’nın tadına bak" adlı kampanya tanıtım kampanyasının yapılmasını teşvik eden ve öneren bir kuruluştur. Polonya Et Derneği hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://polskie-mieso.pl/

Avrupa Birliği'nde uluslararası işbirliği

Uluslararası işbirliği alanında Avrupa Birliği'nin etkinliği öncelikle üç temel sütun üzerine dayanılarak şekillendirilmiştir:

1. Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikasının oluşturulmasına iştirak etmek, her ülkenin çıkarını dikkate alarak, pozisyonunu güçlendirmek ve AB işletmelerin diğer ekonomik pazarlara erişimini sağlayan uluslararası işbölümüne iştirak etmek.

2. Karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, tanıtım-bilgilendirme yapıları geliştirmek için hazır olduğunu gösteren ve ekonomik işbirliği için hükümetler arası organların işleyişi için temeller oluşturan ekonomik işbirliği ve yatırım koruması üzerine anlaşmalar temelinde, Doğu ve Avrupa dışındaki ülkeler ile ekonomik ilişkilerin yoğunlaştırılmasıdır.

3. Uluslararası örgütler çerçevesinde aktif ekonomik işbirliği.