Soru ve cevap

1. Yürütülen kampanyanın amaç ve hedefleri nelerdir?

Kampanyanın temel amacı, Avrupa dana etinin Türkiye'deki alıcılar arasında tanıtımının yapılmasıdır. Hazırlanan tanıtım ve bilgi faaliyetleri 36 ay için planlanmış ve Avrupa dana etinin satış pazarının genişletilmesi, yüksek kaliteli, lezzetli ve Avrupa üretim standartlarına sahip olmasını vurgulayarak imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

2. "Avrupa'nın tadına bak" adlı kampanyayı yürütmek için neden Türk pazarı hedef ülke olarak seçilmiştir?

Türkiye, Avrupa Birliği ile doğrudan sınırda bulunduğundan, ihracat açısından en ilgi çekici ülkelerden biridir. Dinamik ticari durumu, ekonomik potansiyeli ve olumlu iş deneyimi ile Türkiye, Avrupa Birliği için 2012 yılının ilk yarısına kadar stratejik dana eti alıcısıydı.

3. "Avrupa'nın tadına bak" adlı kampanyanın ana alıcısı kimdir?

"Avrupa'nın tadına bak" adlı kampanyanın alıcıları üç gruba ayrılmıştır:

1. Avrupa tedarikçileri ve et nihai tüketicileri arasında bir tür filtre olan profesyonel alıcılar olarak adlandırılan Ticaret Grubudur. Bu grupta, dana etinin ve et bazında işlenmiş ürünlerin doğrudan ve dolaylı ithalatı ile uğraşan şirketler ve kurumların yanı sıra girişimcileri bir araya getiren meslek, iş, ticaret kuruluşları bulunmaktadır.

2. Tavsiyeleri ve görüşleri ile toplumun Avrupa etine bakış açısını ve toplumun satın alma kararlarını etkileyen Kanaat önderleri grubudur.

3. Her gün satın alma kararlarını alan Tüketiciler, mutfak ile ilgilenen, eşsiz lezzete ve yüksek kaliteli ürünlere değer veren kişilerdir.

4. İlgilenen kişiler Avrupa dana eti ve kampanya hakkında nasıl bilgi edinebilirler?

Kampanya hakkında kapsamlı bilgi, kampanyanın çeşitli yönleri veya dana eti ile ilgilenen her bir kişinin geniş bilgi edinebileceği www.avrupanintadinabak.eu web sitesinde düzenli olarak yayımlanmaktadır. Kampanya boyunca, konu ile ilgilenenler için hizmet veren basın ofis temsilcileri faaliyetlere ilişkin tüm soruları cevaplamaya hazırlardır. Ayrıca, kampanya çerçevesinde, hem doğrudan hem de türk medyaları ile birlikte düzenli eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 2015 yılında, "Avrupa'nın tadına bak" adlı kampanyanın organizatörleri ve uzmanları Eylül ayında gerçekleşecek olan Uluslararası World Food Fuarı'na katılacaklardır. Fuar süresince ziyaretçilerin kampanyanın ayrıntılarını öğrenme, uzmanlarla konuşma ve tanıtılan ürünlerin tadına bakma imkanı olacaktır.

5. Avrupa dana etinin ayırt edici özelliği nedir?

Avrupa dana etinin en önemli özelliklerinden biri, AB sıkı ve yüksek üretim standartları ile elde edilen ürünlerin yüksek kaliteye sahip olmalarıdır. “Tarladan sofraya gıda güvenliği” felsefesinin uygulandığı ve ondan kaynaklanan üretim döngüsünde sıkı kontrol kurallarının olmasının yanı sıra üretimin her bir aşamasında tam izleme yapıldığı için, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen etin benzersiz kaliteye sahip olduğundan eminiz.

6. Kampanya kapsamında, Organizatörlerin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleşecek mi?
Eğer öyleyse, onlar ile nerede görüşülebilir?

Kampanya Organizatörlerinin temsilcileri ve birlikte çalışan uzmanları 3-7 Eylül 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Uluslararası World Food Fuarı'na katılacaklardır. Türkiye'deki iş ortakları ile doğrudan görüşmek, piyasanın yeniden açılması sürecinde en önemli unsurlardan biridir. Kampanya organizatörleri, Avrupa dana etinin benzersiz niteliklerinin farkındalığının oluşturulması ve sıkı et üretim kuralları hakkında bilgilerin, ticaret sürecinde gerekli olan idari düzeyde yapılacak faaliyetleri etkileyeceğinden emindir.

7. AB'den dana eti ithalatında gümrük vergilerinin azaltılması alanında uzun vadeli, olumlu değişiklikler beklenebilir mi?

Dana eti sektöründe Avrupa Birliği ve Türkiye'yi olumlu iş deneyimleri birleştirmektedir. En iyi kanıt 2010-2012 yılları arasında bu pazarlar arasındaki yoğun ticaretti. İstikrarlı ekonomik durum için uzun vadeli ticaret anlaşmalarının olması gerektiğinin farkındayız. AB'den dana eti ihracatı için bu tür çözümler Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Avustralya için uygulanmıştır. Anlaşma kapsamındaki limitler yıllar için kabul edildi ve serbest ticaret rekabet kapsamında gerçekleştirilir. Bu tür çözümler sayesinde, Avrupa Birliği dana eti üreticilerinin çıkarlarını koruma ve uygun fiyata kaliteli ürünleri tüketicilere sağlama arasındaki dengeyi korur.
2015 yılı Avrupa dana eti için ticaret engellerinin kaldırılması konusunda pek çok olumlu değişiklikler getirilmiştir. 2015 yılının ilk yarısında canlı hayvan ihracatında %39 artış kaydedilmiştir. Ayrıca, 2015 yılının son çeyreğinde Türkiye dana eti 30 000 ton büyüklüğünde yeni tarife kontenjanı verilmiştir. Türk pazarı temsilcilerinin artan güveni, tam bir şeffaflık ve AB üretiminin yüksek bir güvenlik derecesi ile birlikte dana eti alanında ticari dinamiğin gelişmesi ve “Avrupa'nın tadına bak” kampanyasının gerçekleştirilmesi açısından umut verici sinyallerdir.

8. “Avrupa'nın tadına bak” kampanyasının ilk yılını nasıl özetleyebiliriz?

“Avrupa'nın tadına bak” kampanyasının temel varsayımı Avrupa dana eti özellikleri, kalitesi ve tadı hakkında Türk pazarının temsilcilerini doğru, zamanında ve kapsamlı olarak bilgilendirmektir. Program kapsamında, 2015 yılında projeye adanan web sitesi oluşturmayı, Türk sektör medyasında birkaç aylık basın kampanyası düzenlemeyi ve Uluslararası İstanbul WorldFood Fuarı'na katılmayı planladık. Ayrıca, etkinlik sırasında tüccar ve kanaat önderleri grupları ile kampanya varsayımlarını yakınlaştıran ek görüşmeler yapıldı.
Kampanyanın 12 ayı geçtikten sonra 2015 yılı için önümüze koyduğumuz tüm hedeflere ulaştık. www.avrupanintadinabak.eu web sayfasında kullanıcılar sadece Avrupa dana etine ait bilgileri bulmaz, aynı zamanda da istatistiki veriler, üretim tarihi, besleyici özelliklerin yanı sıra Avrupalı üreticiler ile iş bağlantıları ve dana etli yemek tariflerini bulabilirler. Kampanya süresince, medya ile iletişimden ve tanıtım materyallerinin dağıtımından sorumlu basın ofisi açılmıştır. Ayrıca, Türk medyasındaki basın kampanyası sayesinde “Avrupa'nın tadına bak” projesinin ana varsayımlarına ilişkin 8 sektör ve lifestyle dergisinde bilgi edinildi. Geçen yıl edindiğimiz en önemli deneyim, İstanbul'da Eylül ayında düzenlenen Uluslararası WorldFood Fuarı idi. Ticari işbirliği kurma, Türk tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerini öğrenme, Türk medyaları ile ilişki kurma açısından çok önemliydi. Kampanya temsilcilerinin tüccarlar ve kanaat önderleri ile doğrudan görüşmeler, Avrupa dana etinin özellikleri ve tadını yaklaştırmak için bir fırsattı. Kampanyanın varsayımlarına uygun olarak bundan sonraki aylar, AB'de et üretimi güvenliği ve sunulan ürünlerin yüksek kalitesi konusunda bilinçlendirmeye ilişkin, koyulan hedefin gerçekleştirme zamanıdır.

9. “Avrupa’nın tadına bak” kampanyasının ikinci yılı nasıl özetlenebilir

Kampanyanın ikinci yılı bizim için yoğun ve epey zorluydu çünkü kampanya konusuna ilişkin kamuoyu ve medya ilgisini aynı seviyede koruma ile karşı karşıyaydık. 2016 yılında Avrupa dana etinin özellikleri konusundaki bilgilerle alıcılara ulaşmaya odaklandık. Bunun için Polonya’da birkaç günlük çalışma ziyareti düzenlendi. Ziyaret sırasında 10 kişilik Türk pazarı temsilcilerinden oluşan heyet, Avrupa et tesisinin tam üretim zincirini görebildi. Bilgiyi yüksek düzeyde sağlamak ve Türk pazarının özelliklerini daha iyi anlamak için Polonya-Türkiye Ticaret Odası ile işbirliğine başladık. Benzersiz “Ticari iş birlik ve kampanya kapsamında oluşturulan Türkiye'ye potansiyel dana eti ihracat bağlamında, Avrupa Birliği dana eti sektörünün özellikleri ve geliştirme yönleri” adlı benzersiz yayını oluşturduk.. Türk Ticaret Odalarına, kanaat önderlerine ve kurumlarına gönderilen yayın Avrupa dana eti pazarının Avrupa ve Türkiye arasında bu alandaki ticaret konusunu ele alır. Türk pazarı temsilcilerince girişimlerimize olumlu bir cevaba dayanarak çabalarımız Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin kolaylaştırılması şeklinde ölçülebilir bir etki göstereceğini ummaktayız.